คำถามที่พบบ่อย

FAQs

  1. เมื่อมีเสียงดังผิดปกติ อาจเกิดจากการยืดของโซ่ หรือชิ้นส่วนได้รับความเสียหาย
  2. โซ่อายุการใช้งานของโซ่ประมาณ 10,000 – 15,000กม. เมื่อมีการดูแลรักษาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

สาเหตุของโซ่ยืด อยู่ที่การสึกหรอระหว่าง สลักกับปลอกสลัก เสียดสีกันจนทำให้เกิดช่องว่าง ( Gap )

  • หมั่นทำความสะอาด เศษฝุ่นละออง หิน กรวด ทราย ที่ติดอยู่บริเวณโซ่ (ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันเบนซินหรือผงซักฟอกในการล้างทำความสะอาดโซ่ เนื่องจากน้ำมันเบนซินจะทำปฏิกิริยากับลูกยางของโซ่ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกยางเสียหาย
  • หมั่นหล่อลื่นน้ำมันทุกๆ 500 กิโลเมตร หรือประมาณเดือนละครั้ง (หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว)
  • ปรับตั้งระยะยืดหยุดตามมาตรฐานของคู่มือรถ

กรณีทำการใช้งานไปซักระยะหนึ่ง และปฏิบัติตามหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการแล้ว โซ่ของท่านยังหย่อนเกินกว่ามาตรฐานหรือมีเสียงดังผิดปกติ ควรเปลี่ยนโซ่-สเตอร์ใหม่ ทั้งชุดทันที

สาเหตุที่ทำให้โซ่ยืดหรือเกิดการสึกหรอ การเสียดสีของชิ้นส่วน 2 ชิ้น คือ สลักและปลอกสลักเสียดสีกัน จนเกิดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วน และนอกเหนือจากสาเหตุหลัก แล้วยังมีอีกหลายประการ เช่น

  • มีการบรรทุกน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่รถกำหนด
  • ขับขี่รถโดยใช้แรงกระชาก หรือแรงกระทำที่มากเกินไป
  • ขับขี่รถในสภาพถนนไม่เรียบและมีการสั่นสะเทือนบ่อยๆ
  • ขาดการหล่อลื่นน้ำมัน

นอกจากสาเหตุที่โซ่ยืดแล้วถ้าขาดการดูแลรักษาที่ดี ก็อาจจะทำให้โซ่ข้อตายหรือเป็นสนิมได้ เช่น การขับรถในสภาพถนนที่มีน้ำขัง หรือขาดการทำความสะอาด เศษ ฝุ่นละออง หิน กรวด ทราย ที่ติดอยู่บริเวณโซ่ เป็นต้น

บริการและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของ D.I.D สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และการสนับสนุนด้านเทคนิค
แชร์หน้านี้

ฝากคำถาม สอบถามข้อมูล

ข้อสงสัยในการใช้งาน และการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์