EVANGELION EVA-01

520 EVA-01

520 EVA-01

520 EVA-01

EVANGELION EVA-01

X-RINGDIRECTSOLID BUSHRACING

.

คุณสมบัติ
  • แรงเสียดทานน้อย
  • คล่องตัวและแข็งแรง
  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • การกักเก็บน้ำมันดีเยี่ยม
  • สำหรับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ตั้งแต่ 250-1,200 ซีซี
  • X-RING
  • DIRECT
  • SOLID BUSH
  • RACING

ติดต่อสอบถาม

ยี่ห้อ รุ่น ความจุ ซีซี. ปี จำนวนข้อ เฟืองโซ่
หน้า หลัง
สี ราคาโดยประมาณ(บาท)