Aluminium Rim

DID RIM

DID RIM

DID RIM

Aluminium Rim

rim

คุณสมบัติ
  • คล่องตัวและแข็งแรง
  • อายุการใช้งานยาวนาน

ติดต่อสอบถาม

ยี่ห้อ รุ่น ความจุ ซีซี. ปี จำนวนข้อ เฟืองโซ่
หน้า หลัง
สี ราคาโดยประมาณ(บาท)