Industrial Chain

Conveyor Chains

Conveyor Chains

Conveyor Chains

Industrial Chain

โซ่ขนาดใหญ่สำหรับการบรรทุกหนักและการขนส่งด้วยความเร็วต่ำ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลายและฟังก์ชันเพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ต่อพ่วงมาตรฐาน ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ

คุณสมบัติ
  • คล่องตัวและแข็งแรง

ติดต่อสอบถาม

ยี่ห้อ รุ่น ความจุ ซีซี. ปี จำนวนข้อ เฟืองโซ่
หน้า หลัง
สี ราคาโดยประมาณ(บาท)