Industrial Chain

Small Conveyor Chain

Small Conveyor Chain

Small Conveyor Chain

Industrial Chain

โซ่ที่มีอุปกรณ์เสริมที่มีลักษณะเป็นแผ่นและหมุดสำหรับการขนส่งสินค้า ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการขนส่งเคมีเครื่องจักรวิศวกรรม และเครื่องจักรกลทางการเกษตร

คุณสมบัติ
  • คล่องตัวและแข็งแรง

ติดต่อสอบถาม

ยี่ห้อ รุ่น ความจุ ซีซี. ปี จำนวนข้อ เฟืองโซ่
หน้า หลัง
สี ราคาโดยประมาณ(บาท)