EXCLUSIVE RACING

520ERV7

520ERV7
520ERV7

520ERV7

EXCLUSIVE RACING

X-RINGDIRECTSOLID BUSHRACING

MotoGP Spec

DID 520ERV7 เป็นโซ่ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากกับ โซ่ที่ใช้ใน MotoGP


น้ำหนักเบา

หัวสลัก (Pin) ของ 520ERV7 ถูกเซาะร่องเพื่อลดน้ำหนัก โดยที่ไม่ลดความแข็งแกร่ง


520ERV7

คุณสมบัติ
ยี่ห้อ รุ่น ความจุ ซีซี. ปี จำนวนข้อ เฟืองโซ่
หน้า หลัง
สี ราคาโดยประมาณ(บาท)
ติดต่อสอบถาม
ตัวแทนจำหน่าย