EXCLUSIVE RACING

520ERV7

520ERV7
520ERV7

520ERV7

EXCLUSIVE RACING

X-RINGDIRECTSOLID BUSHRACING

MotoGP Spec

DID 520ERV7 เป็นโซ่ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากกับ โซ่ที่ใช้ใน MotoGP


น้ำหนักเบา

หัวสลัก (Pin) ของ 520ERV7 ถูกเซาะร่องเพื่อลดน้ำหนัก โดยที่ไม่ลดความแข็งแกร่ง


520ERV7

คุณสมบัติ

ติดต่อสอบถาม

ยี่ห้อ รุ่น ความจุ ซีซี. ปี จำนวนข้อ เฟืองโซ่
หน้า หลัง
สี ราคาโดยประมาณ(บาท)