9 มิถุนายน 2566

กิจกรรมและโครงการ

ดีไอดี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อบรมเรื่องโซ่ สเตอร์

ดีไอดี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อบรมเรื่องโซ่ สเตอร์

9 มิถุนายน 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางผู้ผลิตโซ่สเตอร์ดีไอดี (D.I.D) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ให้การอบรมเรื่องโซ่ สเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์แบบเกียร์ และจัดทำกิจกรรมในโครงการ Free Maintenance Service (FMS) ล้างทำความสะอาด เคลือบ และการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยช่างผู้ชำนาญงาน และมีการอบรมโดยมีวิทยากร คุณธนศักดิ์ โพธิปักขิย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด จากบริษัทฯ อบรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนของโซ่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมอีกด้วย

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ