28 เมษายน 2566

กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมการบริจาควัคซีนกับ Japan Committee, Vaccines for the World's Children (JCV)

กิจกรรมการบริจาควัคซีนกับ Japan Committee, Vaccines for the World's Children (JCV)

28 เมษายน 2566
บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบริจาควัคซีนกับ Japan Committee, Vaccines for the World's Children (JCV) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยได้ส่งตัวแทนจากประเทศไทย ไปเยี่ยมชมกิจกรรมการบริจาควัคซีนในประเทศลาว, เยี่ยมชมศูนย์สาธารณสุข และโรงเรียนในชนบท รวมถึงได้มีการหารือกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น JICA และ UNICEF

ซึ่ง JCV เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้การสนับสนุนวัคซีนส่วนตัวให้กับเด็กๆ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการขาดวัคซีน เนื่องจากที่ผ่านมามีเด็กจำนวนมากเสียชีวิตจากการไม่ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อตั้งแต่แรกเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมกับ JCV เป็นการดำเนินการตามความตั้งใจของบริษัทแม่ DAIDO KOGYO Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2010 โดยบริจาควัคซีน MMR และวัคซีนโปลิโอ +α เพื่อช่วยเหลือเด็กๆในประเทศกำลังพัฒนา เช่น เมียนมา ลาว และภูฏาน

โดย บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปี 2021 และในปีที่ผ่านมาเราได้บริจาคเงิน 1% จากยอดปริมาณการผลิตจริง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000 บาท เพื่อกิจกรรมดังกล่าว และมีแผนจะดำเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยเหลือเด็กๆในประเทศกำลังพัฒนา ให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมการบริจาควัคซีนกับ Japan Committee, Vaccines for the World's Children (JCV)
กิจกรรมการบริจาควัคซีนกับ Japan Committee, Vaccines for the World's Children (JCV)

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ