12 มีนาคม 2566

คำถามที่พบบ่อย

ชื่อและความหมาย ชิ้นส่วนของโซ่ D.I.D

ชื่อและความหมาย ชิ้นส่วนของโซ่ D.I.D

12 มีนาคม 2566

ชื่อโซ่ของดีไอดี (D.I.D) มีความหมายอย่างไร?

ชื่อของโซ่ 1 เส้น ประกอบไปด้วย ขนาดโซ่, ชื่อชนิดโซ่, สีโซ่, จำนวนข้อ(ความยาว)ของโซ่, รูปแบบข้อต่อ [ตัวอย่าง] DID 520VDS G&B x 120 ZB  (ประกอบด้วยโซ่ 119 Link + ZJ Joint 1 ชุด)


ชื่อโซ่ความหมาย และชิ้นส่วนของโซ่ D.I.D
ชิ้นส่วนชองโซ่ ดีไอดี (D.I.D) ประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งมีหน้าที่และข้อดีอย่างไร?

ชื่อโซ่ความหมาย และชิ้นส่วนของโซ่ D.I.D