12 มีนาคม 2566

คำถามที่พบบ่อย

ข้อต่อ (Joint) มีแบบไหนบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร

ข้อต่อ (Joint) มีแบบไหนบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร

12 มีนาคม 2566

คำเตือน!!

ข้อต่อ(Joint) เป็นการออกแบบโดยเฉพาะ, แม้จะเป็นโซ่ขนาดเดียวกัน แต่ถ้ารุ่นไม่เหมือนกัน หรือไม่ตรงกันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ต้องใช้ตรงรุ่นเท่านั้น

ข้อต่อ (Joint) มีแบบไหนบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร ?