24 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมและโครงการ

ดีไอดี (DID) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จัดทำกิจกรรมในโครงการ Free Maintenance Service

ดีไอดี (DID) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จัดทำกิจกรรมในโครงการ Free Maintenance Service

24 กุมภาพันธ์ 2566

      เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางผู้ผลิตโซ่สเตอร์ดีไอดี (DID) โดยมีคุณณรงค์ ผงคลี รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไดโดสิทธิผล จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมี นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ให้การอบรมเรื่องโซ่ สเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์แบบเกียร์ และจัดทำกิจกรรมในโครงการ Free Maintenance Service (FMS) ล้างทำความสะอาด เคลือบ และการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยช่างผู้ชำนาญงานให้คำปรึกษา และมีการอบรมโดยมีวิทยากร คุณธนศักดิ์ โพธิปักขิย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด จากบริษัท ฯ อบรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนของโซ่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกด้วย !!

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ