6 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์

โซ่ ROSSI MODEL Limited edition โดยที่ทั่วโลกมีเพียง 460 ชุด

โซ่ ROSSI MODEL Limited edition โดยที่ทั่วโลกมีเพียง 460 ชุด

6 กรกฎาคม 2564
D.I.D X VR|46 ROSSI MODEL Limited edition [520 THE DOCTOR]
โดยที่ทั่วโลกมีเพียง 460 ชุด และเข้ามาที่เมืองไทย 46 ชุดเท่านั้น
มีเพลทเบอร์ 46 พร้อม ลายเซ็น Valentino Rossi
และประกับนอกของโซ่ที่ใช้แข่งจริง พร้อม Number
ซึ่ง เบอร์ 1 อยู่ทที่ Daido Kogyo Co.,Ltd.
เบอร์ 46 อยู่ที่ VR|46 Rossi
เบอร์ 102 อยู่ที่ The Sittipol 1919 Co.,Ltd (ครบรอบ 102 ปี)

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ