1 สิงหาคม 2565

กิจกรรมและโครงการ

ประมวลภาพ บริการตรวจเช็คและทำความสะอาดโซ่จักรยานยนต์ฟรี ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

ประมวลภาพ บริการตรวจเช็คและทำความสะอาดโซ่จักรยานยนต์ฟรี ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

1 สิงหาคม 2565

25-27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัทไดโด สิทธิผล จำกัด ผู้ผลิตโซ่และสเตอร์ดีไอดี ได้จัดทำโครงการ FMS (Free Maintenance Service) บริการตรวจเช็ค และทำความสะอาดโซ่จักรยานยนต์ฟรี บริเวณข้างสนามบาส กองกิจการนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และระหว่างรอเซอร์วิสมีเครื่องดื่มฟรีคอยบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมและสนใจเป็นจำนวนมาก อาทิ นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา, เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย, พนักงานGrab food, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และพนักงาน Food delivery อื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการขับขี่ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และบำรุงรักษาโซ่สเตอร์มอเตอร์ไซค์อีกด้วย ซึ่งครั้งหน้าจะเป็นที่ไหน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่นี่เร็ว ๆ นี้

อัลบั้มภาพ 68 ภาพ