25 พฤศจิกายน 2566

สังคมและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ป่าไม้ปลูกป่าลดโลกร้อน

อนุรักษ์ป่าไม้ปลูกป่าลดโลกร้อน

25 พฤศจิกายน 2566


          บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ปลูกป่าลดโลกร้อน  เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ให้กลับสู่สภาพที่สมบูรณ์เพิ่มแหล่งอาหาร และสัตว์รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศน  เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่ส่งเสริมบำเพ็ญตนให้เป็นปรโยชน์ต่อชุมชน และสังคม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านหลังเขา บ้านค่าย  จังหวัดระยอง 

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ