21 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมและโครงการ

โครงการอบรม และบริการ Tent Service วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรม และบริการ Tent Service วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

21 พฤศจิกายน 2566

          บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ผู้ผลิตโซ่สเตอร์ดีไอดี (D.I.D) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้การอบรมเรื่องโซ่ สเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์แบบเกียร์ และจัดทำกิจกรรม Tent service ล้างทำความสะอาด เคลือบ การดูแลรักษาที่ถูกต้อง และการถอดประกอบโซ่สเตอร์  ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยช่างผู้ชำนาญงาน และมีการอบรมโดยมีวิทยากร คุณธนศักดิ์ โพธิปักขิย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด  

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ