23 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมและโครงการ

โครงการอบรม และบริการ Tent Service วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการอบรม และบริการ Tent Service วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา

23 พฤศจิกายน 2566


           บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ผู้ผลิตโซ่สเตอร์ดีไอดี (D.I.D) ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การอบรมเรื่องโซ่ สเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์แบบเกียร์ และจัดทำกิจกรรม Tent service ล้างทำความสะอาด เคลือบ การดูแลรักษาที่ถูกต้อง และการถอดประกอบโซ่สเตอร์  ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยช่างผู้ชำนาญงาน และมีการอบรมโดยมีวิทยากร คุณธนศักดิ์ โพธิปักขิย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด จากบริษัทฯ อบรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนของโซ่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และหลังจากจบภาคทฤษฎีมีการแข่งการประกอบโซ่สเตอร์รถจักรยารยนต์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา 


อัลบั้มภาพ 4 ภาพ