1 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ได้รับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)” ประจำปี 2566

บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ได้รับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)” ประจำปี 2566

1 ตุลาคม 2566

     บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ได้รับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)” จาก นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาวิชาการ “Eco Innovation Forum 2023” ภายใต้แนวคิด “MIND INSPIRE for Eco 2023” ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา


     ซึ่งรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)” เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี นายมาซูฮิสะ อิโต้ ประธานบริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด เป็นผู้รับมอบโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับการรับรองแล้ว 411 บริษัททั่วประเทศ 


     และโอกาสนี้ นายมาซูฮิสะ อิโต้ ยังกล่าวว่า บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนา “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป