20 ตุลาคม 2564

สังคมและสิ่งแวดล้อม

DID ยังคงส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์และสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

DID ยังคงส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์และสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

20 ตุลาคม 2564
     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ บริษัท ไดโดสิทธิผล จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์, โซ่และสเตอร์รถจักรยานยนต์ ภายใต้ตราสินค้า ดีไอดี (DID) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งโอกาสนี้เข้าร่วมช่วยเหลือตอบแทนสังคม โดยมีคุณสมยศ ทองบัณฑิต กรรมการและผู้จัดการโรงงาน และตัวแทนบริษัท ฯ คุณนเรศ กลิ่นบ้านหม้อ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เกจวัดแรงดันออกซิเจน เครื่องพิมพ์เอกสารมัลติฟังชั้น ให้แก่โรงพยาบาลแกลง, โรงพยาบาลแหลมฉบัง, และโรงพยาบาลปลวกแดง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และบรรเทาวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อโควิท-19 ครั้งนี้

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ