4 สิงหาคม 2566

เกร็ดความรู้

ระวังของลอกเลียนแบบ

ระวังของลอกเลียนแบบ

4 สิงหาคม 2566

คำเตือน!! ระวังของลอกเลียนแบบ อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ถ้าหากคุณใช้ของที่ไม่ได้คุณภาพ อาจทำให้ เกิดอันตราย หรือ อุบัติเหตุและเกิดความสูญเสียขึ้นได้ ความสูญเสียนี้ไม่ใช่แค่ ทรัพย์สิน หรือรถที่คุณรัก แต่อาจจะหมายถึง "ชีวิตของคุณ"

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ