10 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมและโครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบช่วงล่างรถจักรยานยนต์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบช่วงล่างรถจักรยานยนต์

10 กรกฎาคม 2566

     บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ผู้ผลิตโซ่สเตอร์ดีไอดี (D.I.D) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้การอบรมเรื่องโซ่ สเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์แบบเกียร์ และจัดทำกิจกรรม Tent service ล้างทำความสะอาด เคลือบ การดูแลรักษาที่ถูกต้อง และการถอดประกอบโซ่สเตอร์  ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีนายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้การต้อนรับและเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบช่วงล่างรถจักรยานยนต์ โดยทางบริษัท ฯ ได้มีช่างผู้ชำนาญงาน และมีการอบรมโดยมีวิทยากร คุณธนศักดิ์ โพธิปักขิย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด จากบริษัทฯ อบรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนของโซ่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และหลังจากจบภาคทฤษฎีมีการแข่งการประกอบโซ่สเตอร์รถจักรยารยนต์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

อัลบั้มภาพ 13 ภาพ