12 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมและโครงการ

โครงการอบรม และบริการ Tent Service วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรม และบริการ Tent Service วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี

12 กรกฎาคม 2566

     บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ผู้ผลิตโซ่สเตอร์ดีไอดี (D.I.D) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้การอบรมเรื่องโซ่ สเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์แบบเกียร์ และจัดทำกิจกรรม Tent service ล้างทำความสะอาด เคลือบ การดูแลรักษาที่ถูกต้อง และการถอดประกอบโซ่สเตอร์  ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยช่างผู้ชำนาญงาน และมีการอบรมโดยมีวิทยากร คุณธนศักดิ์ โพธิปักขิย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด จากบริษัทฯ อบรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนของโซ่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และหลังจากจบภาคทฤษฎีมีการแข่งการประกอบโซ่สเตอร์รถจักรยารยนต์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

อัลบั้มภาพ 20 ภาพ