2 กรกฎาคม 2566

สังคมและสิ่งแวดล้อม

D.I.D ปลูกป่าลดโลกร้อน

D.I.D ปลูกป่าลดโลกร้อน

2 กรกฎาคม 2566

บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ร่วมมือและรับผิดชอบในการลดผลกระทบภาวะโลกร้อน โดยการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในการช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ