30 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์

ไฮไลท์ความมันส์จากงาน Yamaha Moto Challenge Season 8 Round 1

ไฮไลท์ความมันส์จากงาน Yamaha Moto Challenge Season 8 Round 1

30 มิถุนายน 2566
ไฮไลท์ความมันส์จากงาน "Yamaha Moto Challenge Season 8 Round 1"
สำหรับใครที่พลาดสนามแรก มาเจอกันได้ในสนามที่ 2 ในวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2566 ณ สนาม Thailand Circuit จ. นครปฐม