520 • 525 • 530 (Street & Supersport)

EVANGELION

530 EVA-01

530 EVA-01

EVANGELION

.

คุณสมบัติ
 • แรงเสียดทานน้อย
 • คล่องตัวและแข็งแรง
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • การกักเก็บน้ำมันดีเยี่ยม
 • สำหรับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ตั้งแต่ 250-1,200 ซีซี
 • X-RING
 • DIRECT
 • SOLID BUSH
 • RACING
520 EVA-01

520 EVA-01

EVANGELION

.

คุณสมบัติ
 • แรงเสียดทานน้อย
 • คล่องตัวและแข็งแรง
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • การกักเก็บน้ำมันดีเยี่ยม
 • สำหรับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ตั้งแต่ 250-1,200 ซีซี
 • X-RING
 • DIRECT
 • SOLID BUSH
 • RACING
525 EVA-01

525 EVA-01

EVANGELION

.

คุณสมบัติ
 • แรงเสียดทานน้อย
 • คล่องตัวและแข็งแรง
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • การกักเก็บน้ำมันดีเยี่ยม
 • สำหรับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ตั้งแต่ 250-1,200 ซีซี
 • X-RING
 • DIRECT
 • SOLID BUSH
 • RACING