415 • 520 (Racing Chain)

EXCLUSIVE RACING

415ERZ

415ERZ

EXCLUSIVE RACING

เป็นที่นิยมในการแข่งขัน Moto3DID 415ERZ  ถูกออกแบบให้เป็นโซ่ทีมีประสิทธิภาพสูง และเหมาะสำหรับใช้ในการแข่งขันใน Moto3แข็งแรงทนทานในขั้นตอนเฉพาะของ SDH Pin ทำให้โซ่ DID 415ERZ ทนต่อการดึง การยืด และการกระชากได้ดี...

คุณสมบัติ
520ERT3

520ERT3

EXCLUSIVE RACING

แข็งแรงและทนทานDID 520ERT3 ถูกพัฒนาใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านแรงกระแทกดีขึ้น 25% และความทนแรงดึงแรงกระชากสูงขึ้น 3%เป็นที่นิยมของทีมชั้นนำใน AMA Motocrossทีมชั้นนำไว้ใจโซ่ 520ERT3 สำหรับการคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการ AMA Motocro...

คุณสมบัติ
520ERV7

520ERV7

EXCLUSIVE RACING

MotoGP SpecDID 520ERV7 เป็นโซ่ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากกับ โซ่ที่ใช้ใน MotoGPน้ำหนักเบาหัวสลัก (Pin) ของ 520ERV7 ถูกเซาะร่องเพื่อลดน้ำหนัก โดยที่ไม่ลดความแข็งแกร่ง

คุณสมบัติ