25 • 25H • SCR0404 • SCR0409

Engine Series

25H

25H

Engine Series

Cam Chainโซ่ราวลิ้นแบบธรรมดา 25H เป็นโซ่ซึ่งมีคุณสมบัติปลอกสลักไร้รอยต่อ ทำให้การสึกหรอช้า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก Solid Bush เทคโนโลยีSolid Bush ปลอกสลักแบบไร้รอยต่อ ซึ่งมีผิวด้านในสัมผัส เรียบ กลม รองรับการเสียดสีได้ดี สามารถ...

คุณสมบัติ
  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • สำหรับรถมอเตอร์แบบครอบครัว และทั่วไป
  • SOLID BUSH
SCR0404SV

SCR0404SV

Engine Series

โซ่ราวลิ้นแบบซับเสียง SCR0404SV และ SCR0409SV เป็นโซ่ซึ่งมีคุณสมบัติของ สลัก [PIN] ชุบแข็งแบบพิเศษ ซึ่งมีความแข็งแรง, หน้าผิวสัมผัสมีความเรียบ, การสึกหรอช้า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก SCR0404SV : 2 x 3SCR0409SV : 3 x 4...

คุณสมบัติ
  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • ลดเสียงรบกวน และนุ่มนวล