415DX • 420D • 428D • 428HDS • 520 (Standard chain)

D Series

420D

420D

D Series

Solid Bush เทคโนโลยีSolid Bush ปลอกสลักแบบไร้รอยต่อ สามารถกักเก็บน้ำมันได้ดี และลดอัตราการสึกหรอจากการเสียดสีในการใช้งานเหมาะสมกับรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว (Family)มีทั้งแบบ โซ่ธรรมดา 415DX, 420D, 428D (1.5 mm.) ถึง โซ่ข้อหนา 428HDS (2.0 mm.) ซึ่งสามารถรองรับรถได้หลากหลายขนาด ตั้งแต่ 80 c.c. ~ 125 c.c. และยังมีสีสันหลากหลาย ...

คุณสมบัติ
 • ลดอัตราการสึกหรอ
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • การกักเก็บน้ำมันดีเยี่ยม
 • สำหรับรถมอเตอร์แบบครอบครัว และทั่วไป
 • SOLID BUSH
428D

428D

D Series

Solid Bush เทคโนโลยีSolid Bush ปลอกสลักแบบไร้รอยต่อ สามารถกักเก็บน้ำมันได้ดี และลดอัตราการสึกหรอจากการเสียดสีในการใช้งานเหมาะสมกับรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว (Family)มีทั้งแบบ โซ่ธรรมดา 415DX, 420D, 428D (1.5 mm.) ถึง โซ่ข้อหนา 428HDS (2.0 mm.) ซึ่งสามารถรองรับรถได้หลากหลายขนาด ตั้งแต่ 80 c.c. ~ 125 c.c. และยังมีสีสันหลากหลายสี

คุณสมบัติ
 • สำหรับรถมอเตอร์แบบครอบครัว และทั่วไป
 • SOLID BUSH
428HDS (Heavy)

428HDS (Heavy)

D Series

Solid Bush เทคโนโลยีSolid Bush ปลอกสลักแบบไร้รอยต่อ สามารถกักเก็บน้ำมันได้ดี และลดอัตราการสึกหรอจากการเสียดสีในการใช้งานเหมาะสมกับรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว (Family)มีทั้งแบบ โซ่ธรรมดา 415DX, 420D, 428D (1.5 mm.) ถึง โซ่ข้อหนา 428HDS (2.0 mm.) ซึ่งสามารถรองรับรถได้หลากหลายขนาด ตั้งแต่ 80 c.c. ~ 125 c.c. และยังมีสีสันหลากหลาย ...

คุณสมบัติ
 • สำหรับรถมอเตอร์แบบครอบครัว และทั่วไป
 • สำหรับรถมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ต และรถที่ใช้งานหนัก
 • SOLID BUSH
520

520

D Series

Non-Seal-Ring 520 Open chain เป็นรุ่นมาตรฐานที่ไม่มีลูกยาง สามารถใช้งานได้หลากหลาย และหาซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมเหมาะกับรถจักรยานยนต์ทั่วไปDID 520 Non-Seal-Ring ซึ่งมีความเหมาะสมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานทั่วไป รองได้รับการใช้งาน 250 ซีซี

คุณสมบัติ
 • คล่องตัวและแข็งแรง
 • SOLID BUSH
415DX

415DX

D Series

Solid Bush เทคโนโลยีSolid Bush ปลอกสลักแบบไร้รอยต่อ สามารถกักเก็บน้ำมันได้ดี และลดอัตราการสึกหรอจากการเสียดสีในการใช้งานเหมาะสมกับรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว (Family)มีทั้งแบบ โซ่ธรรมดา 415DX, 420D, 428D (1.5 mm.) ถึง โซ่ข้อหนา 428HDS (2.0 mm.) ซึ่งสามารถรองรับรถได้หลากหลายขนาด ตั้งแต่ 80 c.c. ~ 125 c.c. และยังมีสีสันหลากหลาย ...

คุณสมบัติ
 • ลดอัตราการสึกหรอ
 • คล่องตัวและแข็งแรง
 • SOLID BUSH